Kurs Kodu: PCS7-S2
Kursun Süresi: 5 gün.
Gerekli Ön Koşullar: Simatic PCS7 Sistem 1 kursuna katılmış olmak gereklidir.
Kursun Amacı: PCS7 proses kontrol sistemini kullanıcısı olarak, katılımcılar sistemin mühendislik öğelerini yapısal ve etkili olarak nasıl kullanacaklarını öğrenir. Uygulamalı örneklerle destekli olarak bir tesisin proses otomasyonunu HMI seviyesine kadar gerçekleştirebilir seviyeye gelir. İleri seviye kursu konuları PCS7 programlama dilerini ve HMI sistemindeki özel nesne ve araçları tanıtır.
Kursun İçeriği:
  • CFC program dilinin detaylı kullanımı
  • SFC program dilinin detaylı kullanımı
  • SCL program dili ile CFC için özel blok oluşturma
  • WinCC ile Lifebeat monitoring, trend ve rapor hazırlama, kişisel nesne oluşturma ve diğer özellikleri kullanma
  • Multiproject yapısı
Hedef Kitle Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar..