Kurs Kodu: PCS7-S1
Kursun Süresi: 5 gün.
Gerekli Ön Koşullar: Otomasyon sistemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak ve Windows NT tabanlı PC kullanabilme yeteneği gereklidir. S7 Program 1 ve WinCC Sistem kurslarına katılmış olmak avantaj sağlar
Kursun Amacı: PCS7 proses kontrol sistemini kullanıcısı olarak, katılımcılar sistemin mühendislik öğelerini yapısal ve etkili olarak nasıl kullanacaklarını öğrenir. Uygulamalı örneklerle destekli olarak bir tesisin proses otomasyonunu HMI seviyesine kadar gerçekleştirir. Temel seviye kursun konuları PCS7 genel yapısını, tesis merkezli konfigürasyonu, veri ve proje idaresini ve çeşitli araçlar arasındaki işbirliğini kapsar.
Kursun İçeriği:
  • Sisteme genel bakış, Otomasyon, operasyon, haberleşme ve mühendislik alt sistemlerinin mimarileri.
  • Sahadaki I/O'lardan HMI seviyesine kadar oluşumun konfigürasyonu
  • Network ve Hardware konfigürasyonu
  • Proje ve proses tabanlı Mühendislik sistemi
  • Blok konsepti ile teknolojik hiyerarşi
  • CFC ,SFC ve SCL program dillerinin kullanımı
  • WinCC (HMI/Scada) yapısı üzerine proses kontrol araç ve nesnelerin öğrenilmesi ve kullananımı
Hedef Kitle Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.